Jejak Kedermawanan Rasulullah SAW

Nabi Muhammad SAW merupakan teladan yang sempurna. Alquran surah al-Ahzab ayat 21 menerangkan hal itu. Artinya, Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan)hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah.   Ada banyak sifat mulia yang ditunjukkannya. Salah satunya ialah kedermawanan. Rasul […]